Wednesday, September 19, 2012

Jai Ganesh Aarti - lyrics

JAI GANESHA JAI GANESHA JAI GANESHA DEVAA MAATAA JAAKII PAARVATII, PITAA MAHAADEVAA EKA DANTA DAYAAVANTA, CAARA BHUJAA DHAARII MAATHE SINDUURA SOHAI, MUUSE KII SAVAARI JAI GANESHAA… ANDHANA KO AANKHA DETA KORHINA KO KAAYAA BAANJHANA KO PUTRA DETA NIRDHANA KO MAAYAA JAI GANESHAA… PAANA CARHE, PHUULA CARHE AURA CARHE MEVAA LADDUANA KO BHOGA LAGE SAMITA KAREN SEVAA JAI GANESHA…

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails